Våra växthus

2013/03/08

I ett tufft klimat måste vi ha små skyddade platser, där frön kan frodas och bli till små sticklingar som sedan kan planteras ut. För mig har Litterära översättarseminariet på Södertörns Högskola och Creative Writing-kurserna på Malmö Högskola varit sådana växthus. De har varit skyddade och inramande verkstäder där jag fått utveckla mitt språk/texthantverk tillsammans med andra. Senaste året har mina växthus hotas av nedmontering, precis som många språkutbildningar och andra humanistiska kurser. Jag vet inte om detta är en tillfällig period av förändring och omstrukturering eller en permanent utarmning av kostnadsfria kreativa/konstnärliga och humanistiska utbildningar.

Vi som har ett frö till skapande och språk måste ha någonstans att ta vägen med det. Ekonomi-ekonomi-ekonomi kan det låta från föräldrar och samhälle, men ekonomi är inte vad som håller oss vid liv. Visst, maten på bordet kostar och den behöver vi, men för att över huvud taget sätta oss vid bordet krävs lust, aptit. Alla kan inte läsa rent “matnyttiga” utbildningar. Dessutom behöver vi vår litteratur, vår plats i den internationella kulturen, röster att beröra andra med, språk att möta andra på – allt som hjälper oss att som individer, samhälle och nation att kommunicera med omvärlden.

Nu verkar det tack och lov som om Creative Writing kommer att finnas kvar på Malmö Högskola. Vi var många som protesterade, kanske hjälpte våra ord. Jag tänker att det snarare behövs fler liknande kurser och sammanhang. Att skriva ner en/sin berättelse (det må vara en i form av en essä, en dikt, en novell, en roman) och dela den med andra är ett kraftfullt verktyg för att motverka likgiltighet och isolering. Att sätta ord på och skapa, och sedan bli läst och lyssnad på, är viktigt. När vi berättar finns vi, att dela våra historier är att ingå. Vi finns för evigt kvar i andra människor när de bär med sig våra ord. Jag tror att en av våra viktigaste uppgifter är att bryta utanförskap, på individnivå såväl som på samhällsnivå. Berättelser och skapande, mitt egna såväl som andras, är i alla fall en stor del i min vilja att sätta mig vid det där matbordet.

Läs gärna litterära nättidskriften Shipswrights, där många texter är skrivna av oss som gått Creative Writing på Malmö Högskola

http://www.shipwrightsreview.com/

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: